audiobook
Виховання - це вплив на серце тих, кого ми виховуємо.
Главная » 2013 » Декабрь » 19 » Програма з фізичного виховання для дітей старшого дошкільного віку "Городки"
22:14
Програма з фізичного виховання для дітей старшого дошкільного віку "Городки"


ГОРОДКИ

програма  з  фізичного виховання

для дітей старшого дошкільного віку

Програма спортивного гуртка  «Городки» - це програма в якій відображено зміст роботи з дітьми п’ятого – шостого року життя по ознайомленню зі спортивною грою «Городки» та засвоєння основних  елементів цієї гри.

Програму створено для керівників гуртків, спрямованих на розвиток фізичних здібностей дітей старшого дошкільного віку, та для інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів.


ВСТУП

Відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру» одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах залишається фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності; на своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей особистості і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості та фізичної культури взагалі; на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя. Завдання та зміст фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах визначаються вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція).

В усіх програмах  виховання та розвитку дітей дошкільного віку наголошується на необхідності оволодіння початковими елементами спортивних ігор, а також вправами спортивного характеру.

Окрім ігрового призначення, спортивні ігри, зокрема й городки, є важливим засобом удосконалення системи фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

В процесі гри діти навчаються грати в колективі, радіти досягненням однолітків, боротися за перемогу, а також з честю приймати поразки. 

Гра «Городки» має змагальний характер, тому спонукає дітей якісніше виконувати рухи.  Під час цієї гри закріплюються такі поняття:  «вихідне положення»,  «прицілювання», «замах», «виконання кидка». Гарною допомогою є реалізація завдань  валеологічного спрямування,   так   як   діти   під   час   гри    вивчають  свій організм, назви  його частини:  тулуб, руки,  ноги, коліна, носок, плече, суглоб

Під час проведення попередньої роботи та самої гри удосконалюються вже  набуті раніше знання та навички. Також діти  навчаться грати організовано, дотримуючись певних правил та змагаючись у швидкості та влучності.   

Саме завдяки цим позитивним ознакам  і була створена  ця програма,  у якій розміщено матеріал для послідовної  роботи розучування гри «Городки».

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Гурток «Городки» створений для дітей  старшого дошкільного віку (5-6 років), які мають певні здібності у своєму фізичному розвитку, проявляють зацікавлення до додаткових занять з фізичного виховання та з метою підвищення рівня їх фізичної вдосконаленості.

Програма гуртка містить інформацію про мету, завдання і структуру його роботи, методичні рекомендації щодо її реалізації, опис очікуваних результатів, тематичний і календарний плани роботи. До додаткових елементів програми увійшли  дидактичні ігри, конспект змагань зі спортивної гри, список використаних джерел.

Програмою передбачено ознайомлення дошкільників з елемен­тами  спортивної гри «Городки», починаючи зі старшої групи: вміти кидати битку збоку, приймаючи правильне вихідне положення, вибивати городки з кону  і півкону, знати кілька фігур.

СТРУКТУРА  ПРОГРАМИ:

Програма побудована для дітей старшого дошкільного віку і передбачає заняття в спортивній залі, на свіжому повітрі. Структура  програми складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Теоретична частина включає такі розділи: історія виникнення «Городків», правила та техніка гри, обладнання майданчиків та інвентар для гри, зміст та перелік вправ для попередньої роботи, правила поведінки під час гри, методичні рекомендації, пам’ятка для інструкторів з фізкультури.  

Практична частина містить орієнтовний план використання рухливих ігор по навчанню дітей гри «Городки», тематичний та календарний плани роботи.  

Тематичний план розрахований по кількості годин на навчальний рік, тривалість одного заняття 30-35 хв. один раз на тиждень. Кількість занять на рік 32.  Обєм програми 16 навчальних годин.

МЕТА :

Задоволення потреби й цікавості дітей до фізичної культури і спорту, розвиток їх природних  здатностей, загальних і спеціальних здібностей з певних видів спорту. Систематичне здійснення комплексу заходів щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей; індивідуальна робота з дітьми на основі аналізу стану здоров’я, фізичного розвитку й підготовленості, інтересів дітей; особистісно орієнтована робота з обдарованими дітьми.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

·     удосконалення різноманітних рухів дітей;

·     вправляння дітей у метанні предметів у горизонтальну ціль ;

·     розвиток сили, витримки, влучності, рівноваги, самоконтролю та ціленаправленості дій, довільності поведінки, вміння вільно і красиво рухатись у просторі;

·     виховання наполегливості, бажання досягати успіхів та спілкуватися в колективі,  інтересу до рухової активності;

·     формування потреби у щоденній руховій діяльності, бажання самостійно брати участь у різноманітних заняттях з рухової діяльності;

·     ознайомлення з різними видами спорту і визначними подіями спортивного  життя в країні і місті;

·     виховання позитивного ставлення до участі в різноманітних змаганнях, спортивних святах та розвагах загальносадового і міського рівнів.

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Городки – «рюхи», "чушки", "городини", "дерев`яні бабці" у росіян, "скраклі" в українців (від давньоукраїнського "скраколь" - кілочок, стовпчик) старовинна слов'янська гра.

Її історія налічує декілька століть. Згадка про городки можна знайти в документах, що відносяться до історії Стародавньої Русі. Про популярність гри свідчить те, що в неї грали: Петро I і генералісимус А. Суворов. Любив гру в городки цар Микола II, про що засвідчують стародавні записи останнього Російського Імператора. У городки грали багато видатних діячів культури і науки. Серед них — академік І.П. Павлов, співак Ф.І. Шаляпін, музичний критик і композитор В.В. Стасов, художник І.Е. Рєпін, письменники Л.Н. Толстой і А.М. Горький. Ця гра увійшла до нашої історії як частини національної культури.

Ще 35-40 років тому городки були майже таким же масовим видом спорту, як футбол. Майданчики гравців в городки можна було бачити на багатьох стадіонах, в парках, в школах; училищах, технікумах і інститутах, в заміських будинках відпочинку і в піонерських таборах, і навіть часто на територіях заводів і фабрик.

У 80-90-х роках минулого сторіччя цей національний вид спорту прийшов до занепаду. І лише в кінці 90-х років в країні почалося його відродження. Регулярно почали проводитися різні змагання місцевого, загальноукраїнського і міжнародного рівнів, завдяки яким городки почали привертати старих і нових шанувальників, а ігри набувати масовості.

Як вид спорту, що має єдині правила, городки сформувалися до 1923 року, коли в Москві були проведені перші Всесоюзні змагання.

У 1928 році городки були включені в програму першої Всесоюзної Олімпіади. Раніше гра проходила в основному на землі, дерев'яними битами. У 20-і роки XX століття почали з'являтися майданчики з твердим бетонним і асфальтовим покриттям. Гравці в городки почали застосовувати оковані бити. У 1933 році вийшли нові правила, в яких було визначено 15 фігур, і гра була багато в чому регламентована. По суті, ці правила діють і сьогодні.

У 1993 році після розпаду СРСР була організована Міжнародна федерація спорту гравця в городки.

          У МФГС до теперішнього часу входять 9 країн, що розвивають гру в городки: Росія, Україна, Білорусь, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Молдавія, Естонія, Латвія.

            А у Фінляндії, Карелії і країнах Балтії дуже поширена гра «кююкка» – аналог наших городків — «фінські городки». У Фінляндії організовано більше 70-ти клубів і щорічно проводиться більше 30-ти змагань за календарем Федерації Фінляндії.

ПРАВИЛА  ГРИ  В  ГОРОДКИ

Гру починає команда (учасник) правого "города", далі суперники виконують кидки почергово, використовуючи в кожному виході по дві бити.

Склад команди і кількість учасників, що грають в одному заході, визначаються Положенням. Черговість виходу гравців встановлює капітан або тренер команди. В одному заході кожен гравець може вийти один раз.

Всі фігури починають вибивати з кона. Якщо вибитий хоча б один городок, то інші вибивають з півкона. Фігура "лист" вибивається тільки з кона.

 Після закінчення партії команди (учасники) шикуються вздовж бокових ліній "городів" обличчям один до одного і після проголошення результатів, за сигналом судді, міняються "городами". 

Якщо перед початком гри у складі команди на дві людини менше, ніж необхідно в одному заході за Положенням, то команда не допускається до гри.

Гравці повинні виходити на кон чи півкон і повертатися через бокові лінії.

Учасники обох команд під час виконання кидків повинні знаходитися збоку від своїх "городів".

Гравцеві забороняється виконувати в одному заході два кидка однією і тією ж битою, але якщо під час змагань у гравця зламалася бита, то він має право продовжити гру однією битою лише в цей день змагань.

В командних іграх у вирішальній партії, після вибивання однією з команд фігури "артилерія", команди міняються "городами". При цьому до переходу обидві команди повинні зробити однакову кількість кидків. Після переходу команди ставлять в своїх "городах" чергові фігури чи городки, невибиті перед зміною "городів" (в тому ж положенні) і продовжують партію. Команда, що грає неповним складом, виконує в кожному заході на два кидка менше. Невиконані кидки вважаються втраченими.

Якщо городки зрушаться з місця через якусь іншу причину раніше, ніж їх торкнеться битка (або вона пролетить повз них), то їх встановлюють в тому ж положенні, биту повертають і кидок виконують повторно.

Якщо у команди, що грає в лівому "городі", теоретично не вистачає бит для завершення партії, то гра в цій партії припиняється.

Якщо гравець, що грає лівою рукою, зробив промах по фігурі "серп" або "лист" і при цьому не зачепив жодного городка, то для наступного за ним гравця, що кидає правою рукою, ці фігури переставляються.

Вибитий і невибитий городок

Городок вважається вибитим, якщо він повністю вийшов за межі "города" або "пригорода" у будь-якому напрямку, крім штрафної зони.

Городки (городок), що викотився за межі "города" чи "пригорода" і вкотився назад, вважаються вибитими.

Положення городка, що зупинився поруч з межею "города" і "пригорода" з зовнішнього боку, суддя визначає візуально, дивлячись зверху. Якщо видно просвіт між лінією і городком, то городок вважається вибитим. В сумнівних випадках поруч з городком на зовнішній кромці лінії ставлять вертикально інший городок і, якщо городки не дотикаються, городок вважається вибитим.

Городок, що вкотився в "пригород" на відстані менше 20 см від штрафної лінії чи закотився за неї, встановлюється на відстані 20 см від штрафної лінії паралельно неї проти центру "города", якщо з фігур вибитий хоча б один городок. Городок (городки), що доторкнулися покриття над штрафною зоною, ставляться на штрафну відмітку.  

Якщо з фігури не вибито жодного городка, то всі городки, що вкотилися в "пригород" на відстань менше 40 см від штрафної лінії, встановлюються на відстані 40 см від штрафної лінії.

Городок, що викотився в "пригород", але не дійшов до штрафної відмітки, залишається в занятому положенні.

Городок, що підкотився до штрафної лінії на відстань менше 40 см при вибиванні фігури "лист", ставлять на відстані 40 см від штрафної лінії паралельно до неї навпроти місця, яке раніше займав цей городок, незалежно від кількості вибитих городків. Якщо вибитий городок, що повернувся в межі "города" чи "пригорода", завадив руху інших городків, то положення городків до кидка повертається, при цьому гравцеві повертається битка.

До оголошення результату кидка забороняється:

•    прибирати чи зупиняти городки, що знаходяться поруч із "городом" чи "пригородом";

•    підмітати "город" чи "пригород";

•    ставати на листи покриття "города" і "пригорода".

Якщо ці порушення вплинули на результат кидка, команда (учасник), що порушив правила, карається тим, що городок (городки), що викотилися в результаті порушення, встановлюються на край лінії в місці його виходу.

Положення городка, що котився по іншому городку, визначається після повної його зупинки.

Втрачений кидок

Кидок вважається "втраченим", а розташування городків відновлюється, якщо:

•    кидок виконано до свистка судді;

•    битка доторкнулась штрафної зони чи покриття над нею;

•    гравець в одному заході командної гри здійснив кидок в третій раз чи більше.

Виграш партії і кінцевий результат гри

Партія вважається виграною тією командою, яка вибила меншою кількістю биток всі фігури даної партії. За умови рівної кількості бит, витрачених на вибивання всіх фігур, партія вважається нічійною.

Якщо під час гри пропущена фігура, то:

а) якщо пропуск фігури виявився до постановки фігури "лист", то пропущена фігура ставиться одразу ж після звільнення "города" від городків;

б) якщо пропуск фігури виявився під час вибивання фігури "лист", то ставиться пропущена фігура; кидки, проведені по фігурі "лист", вважаються втраченими і фігура "лист" вибивається заново;

в) якщо пропуск фігури в особистих змаганнях виявився після закінчення партії, то до результату партії додається чотири бити за кожну пропущену фігуру.

Гра виграна однією з команд, якщо:

•    у грі з трьох партій рахунок 2:0, 2:1, 2.5:0.5;

•    у грі з трьох партій рахунок 3:0, 3:1, 3:2, 3.5:1.5, 3.5:0.5.

При рахунку 1.5:1.5 і 2.5:2.5 результат гри - нічия.

Правила гри «Городки» для дошкільнят

1.     Грають один на один чи дві команди (2 – 5 осіб).

2.     В одній партії від 1 до 5 фігур.

3.     Грають до 3 партій підряд.

4.     Починають гру з правого квадрата з лінії кону.

5.     Спочатку кидають битки всі гравці першої команди, потім другої.

6.     Кожний гравець робить два кидки підряд.

7.     При заступі за лінію кидок не зараховується.

8.     Якщо хоч один городок викотився за межі квадрата, то команда переходить на півкон. Виграє та команда, яка витратить менше биток вибивання фігур партіями.

ТЕХНІКА ГРИ В «ГОРОДКИ»:

Ігри з биткою і городками -  підготовчі. Їх мета — від­працювати   техніку   кидка   битки   по окремих частинах фігур з кону або півкону в ігрових умовах, у змаганні обох команд у техніці кидка і на швидкість (вона не повинна заважати точності й правильному кидку). Для цього кожен гравець має володіти технікою кидка битки на досить високо­му рівні, що досягається багаторазови­ми повтореннями різноманітних вправ з биткою і городками.

Грають дві команди (по п'ять дітей у кожній), наприклад, «Снайпер» і «Влучний гра­вець». Капітани кидають жеребок. У команди, яка починає першою, квадрат-город — з правого боку майданчи­ка. На лицьовій лінії ставлять першу фігуру (3—4 фігури — для 5- ти річок, 4—5 — для 6 – ти річок ; пере­важно у стоячому положенні). Кожен гравець кидає дві битки. Після свистка судді — вихователя першим кидає бит­ку з лінії кону капітан команди (друга лежить на землі, щоб не заважала кидати). Решта гравців — за межами майданчика. Якщо дитина вибиває один з п'яти або кілька городків, вона має право підійти ближче — до лінії півкону і звідти кидати другу битку. Потім те саме робить капітан другої команди, вибиваючи городки зі свого квадрата - города, розміщеного з лівого боку майданчика. Після цього знову кидає битки гравець першої команди. Так, чергуючись, вони вибивають зі своїх квадратів першу фігуру, потім ставлять другу... і т. д. Виграє та команда, яка швидше виб'є всі фігури. Після цього команди міняються квадратами - городами. і починають грати другу партію. Якщо після другої партії рахунок нічийний, знову кидають жеребок і грають третю — «контрову». Хто пере­може у цій партії, вважається перемож­цем усієї зустрічі. Більше трьох, партій підряд дітям дошкільного віку грати не рекомендується.

Під час гри необхідна постійна присутність вихователя і його допомо­га. Визначаючи команду  переможця. він має пам'ятати, що в грі може бути й нічия, тому що городки вибивають по черзі. Наприклад, у першій команді всі гравці вже кинули битки й вибили всі городки останньої фігури, а в другій команді залишився один городок ос­танньої фігури і одна битка не випуще­на, І коли цією биткою гравець вибиває останній городок — виходить нічия. Таке може бути і в першій, і в другій, і в третій партіях.

Правила спортивної гри передбачають 15 фігур, які побивають у певно­му порядку, і коліна а них має спою назву. Дошкільнятам не обов'язково додержувати цих правил: кількість фі­гур може бути й більшою, а порядок їхньої зміни — вільним, та за всіх умов за одну партію гри вибивають не більше п'яти фігур. Наступного разу вони можуть бути зовсім іншими: крім відомих, діти придумують і свої, але кожна фігура — обов'язково а п'яти городків.

На початкових етапах усі фігури встановлюють у стоячому положенні. Якщо вибитий хоча б один городок, а решта падає, то за правилами городки, які лежать, вибивають з півкону. Якщо ж гравець розвалив усю фігуру (всі городки лежать) і не вибив жодного городка, то їх знову вибивають з лінії кону. Але таких випадків слід уникати і вчити кожну дитину ударяти правиль­но й сильно. Дошкільнята можуть вибивати такі фігури, як «колодязь,  «куле­метне гніздо»,  «артилерія», «вартові», «тир», «стрій»: п'ять городків стоять один  за одним упритул або па відстані 20 см один від одного; «башта», «поїзд» , «Останкінська башта», «намет»: усі п'ять городків приставлені верхніми кіпцями, нижні стоять на відстані 10—12 см один від одного, утворюючи намет, юрту тощо; «шеренга»: вздовж лицьової лінії в один ряд стоять п'ять городків на такій відстані один від одного, щоб по ширині вони дорівнювали довжині бит­ки; «кружечок»: городки стоять кружеч­ком, один від одного - на відстані довжини одного городка, покладеного на землю (до речі, цей спосіб вимірювання прийнятий у розстановці фігур у спортивних городках). Усі фігури для дошкільнят ставлять не в центрі квадрата-города, а починаючи з лицьової лінії, як і в грі дорослих.

Найважливіше у грі в городки — навчити дітей уміння кидати битку не тільки влучно, а й правильно: тобто одним ударом збивати не один городок, а кілька або й усю фігуру.

 

Два способи кидків битки.

Перший — ліктьовий (для тих, хто кидає правою рукою, не лівша): битка у правій руці (при замаху назад і кидку вона зігнута в ліктьовому сугло­бі), корпус повернутий лівим боком до квадрата-города, ноги на ширині пле­чей — ліва попереду, коском уперед, права — ззаду, носком розгорнута пра­воруч. Замахуючись биткою, корпус відводять трохи назад, переносячи вагу тіла на праву ногу, кисть руки з бит­кою — трохи вище рівня плечей. Під час кидка тулуб майже не бере участі, вага тіла переноситься на ліву ногу, права ставиться на носок, п'ятка відри­вається від землі.

 

Другий — плечовий: під час за­маху битку відводять назад невисоко ледь зігнутою в лікті рукою, кидають прямою рукою при активному повороті корпуса (бере участь не тільки рука, як при ліктьовому кидку, а й тулуб). Кінцеве положення ніг таке саме. Найчастіше битка падає біля цілі руч­кою праворуч, тобто з повним розворо­том. Цей кидок точніший і влучніший.

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ГРИ

1.Коли на майданчику проводиться гра в городки , ніхто з інших дітей не повинен гратися чи бігати поруч.   На майданчику може знаходитися тільки інструктор з фізкультури та діти які безпосередньо грають.

2.Для уникнення нещасних випадків необхідно позаду майданчика для гри, розмістити сітку висотою  1-1,5 метрів, не ближче 2 метрів від них .

3.Діти кидають бити по сигналу , інші учасники відходять на безпечну відстань.

4. Забирати биту потрібно теж за сигналом дорослого.

 

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ КЕРІВНИКА ГУРТКА

Шановні дорослі, зверніть увагу:

ЯК  ТРИМАТИ  БИТКУ!  Дитина бере битку правою рукою за кінець чотирма пальцями  знизу, а  великим зверху.

СТІЙКА !   Дитина повертається лівим боком до городків , ноги на ширині плеч : ліва  - попереду , права - позаду . Битку тримають в злегка зігнутій в лікті , опущеній вниз руці.

КИДОК !     При киданні битки дитина стає за лінією  і приймає правильну стійку , як можна сильніше  відводить руку назад , вага тіла переноситься на праву ногу. 

Кидок виконується енергійним  рухом руки при  одночасному нахилі тулуба вперед.  Кидок супроводжується повільним   рухом руки , кисть та пальці мякі  поштовхом  направляють  битку в ціль .


Категория: Методична робота | Просмотров: 1461 | Добавил: capcom | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
18:59
ОбновитьСмайлыУправление мини-чатом
НАШ-ЧАТ